Zmrazujeme potraviny

Zásadou je, že rozmrazené potraviny již nezmrazujeme, hrozí nebezpečí otravy potravinami! Další zásada je, že nikdy nedávejte do mrazáku teplé potraviny, vzniká tím mnoho vlhkosti a námrazy.

02.03.2004 -

admin_vareni