Zčernalý tuk

Při silném ohřevu a nesprávné volbě tuku může dojít ke zčernání. V tomto případě neexistuje žádná náprava, tuk nahradíme. Připálený tuk a takto připravené pokrmy obsahují rakovinotvorné látky.

15.09.2007 -

Michy