Stravitelnost vajec

Stravitelnost vajec můžeme ovlivnit jejich úpravou. Nejlépe stravitelná jsou vejce na měkko. Ta opouští žaludek po jedné až dvou hodinách. Hůře stravitelná jsou vejce syrová a natvrdo. Ta zůstavají v žaludku dvě a půl až tři hodiny. Nejhůře jsou na tom vejce připravovaná na tuku. Ta mohou zůstat v žaludku až 6 hodin. Při tom všem bychom však neměli zapomínat na riziko salmonelózy. To hrozí při nedostatečném tepelném zpracování vajec.

27.07.2006 -

Vilienka