minimální trvanlivost

[object Object]

Datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina zachvá své vlastnosti. Musí být dodrženy skladovací podmínky. V takovém případě je potravina zdravotně nezávadná.

Varianty slova: minimální trvanlivost, minimální trvanlivosti, minimální trvanlivostí

Tip: Hledat recepty obsahující pojem minimální trvanlivost

Recepty obsahující pojem minimální trvanlivost