Nákup čerstvé ryby

Čerstvá ryba je oříškem. Proto bychom měli sledovat kůži - ta by měla být napjatá, šupiny by měly lesklé a pevně držet. Žábry červené, oči vyboulené a jasné. Při lehkém tlaku prstů na kůži by se měla vytvořit prohlubeň, která se vzápětí srovná.

30.11.2008 -

Michy