Kašrut

[object Object]

Kašrut je soubor zásad a pravidel židovské kuchyně, pro přípravu košer - čistých - pokrmů. Kašrut vychází z Tóry a řídí se 3 pravidly: 1. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Proto nesmí přijít maso a mléko dohromady ani v hrnci, ani po jídle v žaludku. Správně by mělo existovat dvojí nádobí. 2. Je zakázáno požívání krve. Proto se porážená zvířata musí pověsit hlavou dolů, aby zcela vykrvácela. Vnitřnosti se důkladně prosolí, aby se zbavily každé kapky krve. 3. Ze savců se mohou požívat jen přežvýkavci ? sudokopytníci, dále je povolena drůbež a z toho, co žije "ve vodách, v mořích a bystřinách všechno, co má ploutve a šupiny". Z toho tedy vyplývá, že se nesmí požívat velbloudí a vepřové maso stejně jako humři a krabi.

Varianty slova: kašrut, kašrutu, kašrutem, kašruty, kašrutů, kašrutům, kašrutech

Zatím nebyly nalezeny žádné související recepty. Vy to ale můžete napravit 
přidáním svého receptu
.